Όροι Χρήσης - fitnesshood

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα fitnesshood.com (η «Ιστοσελίδα») είναι ανοιχτή προς χρήση τόσο στους γυμναστές όσο στους ασκούμενους. Ο στόχος της Ιστοσελίδας είναι να παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο οργάνωσης και προγραμματισμού των συνεδριών εκγύμνασης μεταξύ ασκούμενων και γυμναστών. Με την ένταξη τους στην κοινότητα μας, οι ασκούμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το ποιοι γυμναστές δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους, πότε είναι διαθέσιμοι για γυμναστική, πόσο χρεώνουν για το πρόγραμμα που προσφέρουν, και άλλες γενικότερες πληροφορίες. Οι γυμναστές θα μπορούν να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους, να αποκτήσουν καινούριους πελάτες, όπως επίσης να προωθήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις τους. Για λόγους απλότητας και ευκολίας στην παρούσα σύμβαση οι γυμναστές και οι ασκούμενοι θα αναφέρονται συνοπτικά ως «χρήστες», «εσείς», «σας» και «εσάς».

Με την ένταξη των χρηστών στην κοινότητα της Ιστοσελίδας και στις επακόλουθες πληροφορίες, οι χρήστες αποδέχονται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους όρους χρήσης που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση «Σύμβαση», η οποία αποτελεί μια νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ των χρηστών και της εταιρείας “SQUARE ONE IKE” (η “Εταιρεία”). Οι όροι όπως «Fitnesshood», «επιχείρηση», «εμείς», «μας», και «εμάς» θα χρησιμοποιούνται μερικές φορές ως συνοπτικές αναφορές για την Εταιρεία, θυγατρικές της, ή εταιρείες που συνδέονται με αυτήν. Για τους σκοπούς αυτής της σύμβασης , ο όρος “Ιστοσελίδα” θα συμπεριλαμβάνει και οποιαδήποτε εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που παρέχεται από την Εταιρεία.

1. Πώς να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας

Η υπηρεσία διατίθεται προς χρήση τόσο στους γυμναστές όσο και στους ασκούμενους, προκειμένου να διαφημίσουν και να προγραμματίσουν τις συνεδρίες τους. Για να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία, οι γυμναστές θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα προφίλ και να εισάγουν την τοποθεσία τους και την διαθεσιμότητα τους στο λογισμικό προγραμματισμού συνεδριών. Η διαδικασία αυτή θα δίνει την δυνατότητα στους ασκούμενους να ενημερώνονται για τις ώρες κατά τις οποίες είναι διαθέσιμοι οι γυμναστές. Κατόπιν οι ασκούμενοι θα μπορούν να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα προκειμένου να ξεκινήσουν την εύρεση γυμναστών στην περιοχή τους και να κλείσουν ένα ραντεβού με τον γυμναστή που επιθυμούν.

2. Η διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα.

Οι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα, προκειμένου να απολαύσουν όλο το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει το Fitnesshood. Για να εγγραφούν, οι χρήστες θα πρέπει να παρέχουν το ονοματεπώνυμο τους, την διεύθυνση τους, τον ταχυδρομικό τους κώδικα, το τηλέφωνο τους, την ημερομηνία γεννήσεως τους, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και έναν κωδικό πρόσβασης. Οι γυμναστές θα πρέπει επιπλέον να παρέχουν φωτογραφίες τους και να δημιουργήσουν ένα σύντομο βιογραφικό στο οποίο θα αναφέρουν στοιχεία και πληροφορίες για την εμπειρία τους, τις ικανότητες τους και την περιοχή που δραστηριοποιούνται.

Οι χρήστες συμφωνούν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι ακριβείς, αληθείς και επαρκείς. Επίσης οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα (i) επιχειρήσουν να εγγραφούν στην υπηρεσία καταχωρώντας το όνομα ενός τρίτου προσώπου με τον σκοπό να υποδυθούν το πρόσωπο αυτό, (ii) χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία κάποιου άλλου χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) χρησιμοποιήσουν περιεχόμενο, ονόματα, στοιχεία, ή πληροφορίες που καταπατούν τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ατόμου, ή υλικό που το Fitnesshood θεωρεί προσβλητικό και αντίθετο με τις αρχές και την χρησιμότητα αυτής της Ιστοσελίδας. Το Fitnesshood διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να τερματίσει μία εγγραφή η οποία, κατά την κρίση του, θεωρείται προσβλητική ή ότι παραβαίνει τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα του κωδικού τους και για να ενημερώσουν το Fitnesshood για μη εγκεκριμένη χρήση του λογαριασμού τους. Επιπλέον οι χρήστες συμφωνούν ότι είναι υπεύθυνοι για όλες τις δηλώσεις και τις ενέργειες, ή παραλείψεις, που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της χρήσης του λογαριασμού τους. Αν πιστεύετε ότι κάποιος άλλος έχει χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό σας χωρίς την συγκατάθεση σας, θα πρέπει άμεσα να ειδοποιήσετε το Fitnesshood. Το Fitnesshood διατηρεί το δικαίωμα στην πρόσβαση και την διάθεση οποιονδήποτε πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ονόματα χρηστών και λοιπών πληροφοριών προκειμένου να συμμορφωθεί με τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών που οι χρήστες έχουν καταχωρήσει κατά την διαδικασία της αρχικής εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης κατοικίας και του ονόματος, οι χρήστες παρακαλούνται να ενημερώσουν το Fitnesshood στο [email protected].

3. Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από εκείνα τα σημεία οπού δηλώνεται διαφορετικά. Το Fitnesshood διατηρεί όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, του λογισμικού, των φωτογραφιών, των βίντεο, του σχεδιασμού, των καταχωρήσεων, της μουσικής, των γραφικών ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που αποτελεί μέρος της Ιστοσελίδας (“το Περιεχόμενο”) προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δικαιωμάτων και εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα αντιγράψουν, αναπαράγουν, διανέμουν, ή δημιουργήσουν παράγωγα από αυτό το Περιεχόμενο, όπως επίσης και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν, αναμεταδώσουν, ή δημοσιεύσουν το Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός και αν έχουν λάβει την γραπτή συγκατάθεση του Fitnesshood. Τέλος οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό που θα παρεμβάλει την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

4. Κώδικας συμπεριφοράς χρηστών

Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπικούς σκοπούς. Δεν θα προβείτε σε μη εγκεκριμένη χρήση της Ιστοσελίδας, και δεν θα συμπεριφερθείτε με τρόπο που λειτουργεί ενάντια στον σκοπό της Ιστοσελίδας.

5. Πολιτική Ακυρώσεων

Το Fitnesshood δεσμεύεται να παρέχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο οργάνωσης μαθημάτων που θα εξυπηρετεί εξίσου τους ασκούμενους και τους γυμναστές. Αντιλαμβανόμαστε ότι μία έκτακτη κατάσταση μπορεί να αναγκάσει έναν ασκούμενο ή και έναν γυμναστή να ακυρώσει το ραντεβού που έχει προκαθοριστεί . Σε μια τέτοια περίπτωση , οι χρήστες θα πρέπει να ακυρώσουν το ραντεβού online μέσα από το προφίλ τους, και επίσης να ενημερώσουν απευθείας το ασκούμενο/γυμναστή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεν γίνει η σωστή ενημέρωση για ακύρωση τουλάχιστον 6 ώρες πριν το ραντεβού ή σε περίπτωση κατάχρησης της επιλογής για ακύρωση ενός ραντεβού, το Fitnesshood επιφυλάσσεται να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη και να του απαγορέψει την περαιτέρω χρήση της Ιστοσελίδας.

6. Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η εκγύμναση ενέχει κινδύνους. Η εγκαταστάσεις στις οποίες λαμβάνει χώρα η εκγύμναση ενδέχεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές, να θέσουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του ασκούμενου ή του γυμναστή ή ακόμα και να επιφέρουν τον θάνατο τους. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές, τραυματισμό ή θάνατο. Ο ασκούμενος ή ο γυμναστής ενδέχεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές, τραυματισμό ή και θάνατο. Οι χρήστες αναλαμβάνουν εξολοκλήρου όλο το ρίσκο ενδεχόμενων υλικών ζημιών, τραυματισμού ή θανάτου που θα προκύψουν σε μία συνεδρία που έχει προγραμματιστεί μέσω της Ιστοσελίδας. Το Fitnesshood δεν επιθεωρεί και δεν παρέχει συντήρηση στις εγκαταστάσεις που λαμβάνουν μέρος οι συνεδρίες, δεν παρέχει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις συνεδρίες και δεν είναι υπεύθυνο για την συμπεριφορά των ασκούμενων και των γυμναστών. Όταν οι χρήστες προγραμματίζουν μία συνεδρία μέσω της Ιστοσελίδας, συμφωνούν ότι το Fitnesshood δεν φέρει καμία ευθύνη για την πρόκληση υλικής ζημιάς, τραυματισμού, ή θανάτου που ενδέχεται να προκληθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

7. Εταιρική Ταυτότητα και Εμπορικά Σήματα

Όλα τα κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα (συλλογικά “Σήματα”) που χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία του Fitnesshood ή συγγενών εταιρειών, εκτός από τις περιπτώσεις οπού ορίζεται διαφορετικά. Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, αναμετάδοση, διανομή, ή τροποποίηση αυτών των σημάτων με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του Fitnesshood. Η χρήση και/ή παραποίηση των Σημάτων της Fitnesshood, χωρίς εξουσιοδότηση, απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι το Fitnesshood προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

8. Δημόσιο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Εγγύηση Πνευματικών Δικαιωμάτων και παραχώρηση

Ορισμένα πεδία της Ιστοσελίδας δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να δημοσιοποιήσουν το δικό τους Περιεχόμενο (όπως ορίζεται στην παράγραφο 3), το οποίο διατίθεται προς θέαση και πρόσβαση σε τρίτους και γενικότερα σε όλο το κοινό. Για παράδειγμα, οι γυμναστές μπορούν να μεταφορτώσουν φωτογραφίες και βιογραφικές πληροφορίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τον γυμναστή με στόχο την δημοσιοποίηση τους στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες μπορούν να δημοσιοποιήσουν τέτοιο Περιεχόμενο μόνο στα δημόσια πεδία της Ιστοσελίδας που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει ή έχουν την άδεια να χρησιμοποιήσουν. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση Περιεχομένου που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης.

Το Fitnesshood δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο χρήστη. Ωστόσο, με την δημοσιοποίηση Περιεχομένου σε δημόσια πεδία της Ιστοσελίδας, οι χρήστες εγγυώνται ότι κατέχουν τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης αυτού του Περιεχομένου, και ότι δεν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Περαιτέρω οι χρήστες παραχωρούν στο Fitnesshood το παγκοσμίου ισχύος, άνευ οικονομικής αξιώσεως, διαρκές, αμετάκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα και την αντίστοιχη άδεια να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, τροποποιήσει, προσαρμόσει, δημοσιοποιήσει, μεταφράσει, διανέμει, και να παρουσιάσει το Περιεχόμενο των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε μηνυμάτων ή email που θα στείλουν οι χρήστες στο Fitnesshood ή σε αντιπροσώπους του, και να το ενσωματώσει σε άλλα έργα οποιασδήποτε μορφής, επικοινωνίας, ή τεχνολογίας που είναι ήδη γνωστά ή θα δημιουργηθούν μελλοντικά χωρίς την ανάγκη για συγκατάθεση του αρχικού δημιουργού.

Για να είμαστε σαφείς, οι χρήστες αντιλαμβάνονται ότι δεν επιτρέπεται να μεταφορτώσουν, δημοσιεύσουν, η με οποιοδήποτε τρόπο να παρουσιάσουν Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικού σήματος ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας χωρίς την ρητή άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εμπορικού σήματος, ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για να ελέγξουν ότι το Περιεχόμενο που δημοσιοποιούν δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικού σήματος, ή λοιπά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οι χρήστες αναλα μβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν από την καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, και των λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ή οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί από την δημοσιοποίηση, μεταφόρτωση, ή καταχώρηση Περιεχομένου.

9. Απαγορευμένη συμπεριφορά

Κατά την χρήση της Ιστοσελίδας οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα υποβάλουν, δημοσιεύσουν, ή μεταδώσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο, και δεν θα εμπλακούν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρακάτω κανόνες:
 • Απαγορεύεται να βλάψετε, διαταράξετε, ή να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που βλάπτει, την Ιστοσελίδα.
 • Απαγορεύεται να δημοσιεύσετε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα που παραβιάζει ή ενθαρρύνει άλλους να παραβιάσουν οποιονδήποτε εφαρμόσιμο νόμο ή κανονισμό, η που θα οδηγήσει στην έγερση αστικής ευθύνης, β) είναι ψευδές, παραπλανητικό ή στοχεύει στην εξαπάτηση, γ) δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο, χυδαίο, ή επιθετικό, δ) προάγει την μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, το μίσος, την παρενόχληση, και προκαλεί κακό απέναντι σε οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα ατόμων, ή ε) είναι υβριστικό ή απειλητικό.
 • Απαγορεύεται να παρέμβετε στον τρόπο με τον οποίο κάποιο άλλο άτομο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.
 • Απαγορεύεται να δηλώσετε ψευδή στοιχεία ή να παριστάνεται ότι είστε κάποιος άλλος.
 • Απαγορεύεται να αποκτήσετε πρόσβαση, να αποκωδικοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε, αφαιρέσετε, βλάψετε, προσπεράσετε ή παρακάμψετε οποιοδήποτε τεχνολογικό μέτρο ασφάλειας που εμείς, ή οι συνεργάτες μας, ή ένα τρίτο μέρος έχουν θέσει σε εφαρμογή με στόχο την προστασία της Ιστοσελίδας.
 • Δεν επιτρέπεται να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε λογαριασμό, υπολογιστή ή δίκτυο που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα, χωρίς εξουσιοδότηση, ή αλλιώς να πειράξετε και να αλλοιώσετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας, ή να χρησιμοποιήσετε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ, διαδικτυακά εργαλεία, λογισμικό, συσκευές ή μηχανισμούς προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα της Ιστοσελίδας, εκτός εάν εμείς σας παράσχουμε ένα τέτοιου είδους εργαλείο και σας έχουμε εξουσιοδοτήσει να το χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένο σκοπό/σκοπούς.
 • Δεν επιτρέπεται να προσπαθήσετε να αποκτήσετε δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν έχουμε σκοπό να σας τα παρέχουμε εμείς.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα προκειμένου να συμμετάσχετε σε επιχειρηματικά σχήματα πυραμίδας, ή να στείλετε αλυσιδωτές επιστολές.
 • Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα προκειμένου να στείλετε, απευθείας ή με έμμεσο τρόπο, ανεπιθύμητα μαζικά e-mail ή ανεπιθύμητες ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή ανεπιθύμητα εμπορικά email.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα προκειμένου να δημοσιεύσετε, προβάλετε, στείλετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να καταστήσετε εύκαιρο ή να χρησιμοποιήσετε, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός και αν είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή διαχειρίζεστε όλες τα απαραίτητα δικαιώματα που αφορούν στη χρήση του υλικού, ή αν έχετε λάβει την απαραίτητη εξουσιοδότηση.
 • Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα προκειμένου να στείλετε ή με οποιοδήποτε τρόπο να καταστήσετε εύκαιρο υλικό που περιέχει κακόβουλο λογισμικό όπως, ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, διεφθαρμένα αρχεία ή οποιοδήποτε παρόμοιο λογισμικό που μπορεί να προξενήσει ζημιά στην λειτουργία οποιουδήποτε υπολογιστή ή ιδιοκτησίας.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα προκειμένου να κατεβάσετε οποιοδήποτε υλικό που έχει ανεβάσει κάποιος άλλος χρήστης εφόσον γνωρίζετε ή θα έπρεπε λογικά να γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο υλικό απαγορεύεται να διανεμηθεί με αυτόν τον τρόπο.
 • Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα με τρόπο που παραβιάζει αυτή την Σύμβαση, ή οποιοδήποτε κώδικα συμπεριφοράς ή οδηγίες που μπορεί να έχουν ισχύ σε αυτή την Ιστοσελίδα.
 • Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα προκειμένου να συλλέξετε πληροφορίες που αφορούν άλλους χρήστες, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό τις διευθύνσεις e-mail.
 • Δεν επιτρέπεται να αποπειραθείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, επεξεργαστείτε, αντιγράψετε, ανακατασκευάσετε ή απομεταγλωττίσετε (τον πηγαίο κώδικα) οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται από εμάς που σχετίζεται με αυτή την Ιστοσελίδα.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα κατά τρόπο που θα έχει ως αποτέλεσμα την χρήση υπέρμετρου εύρους ζώνης, όπως αυτό ορίζεται αποκλειστικά από εμάς.
Το δικαίωμα να κρίνουμε την εφαρμογή όλων των παραπάνω οδηγιών επαφίεται αποκλειστικά και απόλυτα στην διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα, να καθορίσουμε εάν και ποία δράση θα αναλάβουμε σε περίπτωση παραβίασης ή πρόθεσης παραβίασης αυτής της σύμβασης. Οποιαδήποτε δράση ή μη δράση ακολουθήσουμε σε μία μεμονωμένη περίπτωση δεν θα μας υπαγορεύσει ή περιορίσει στον τρόπο που θα ανταποκριθούμε σε ένα μελλοντικό παράπονο ή συμβάν.

10. Δικαίωμα στην Διαγραφή

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης παραβιάσει τους όρους αυτής της Σύμβασης, διατηρούμε αποκλειστικά το δικαίωμα να διαγράψουμε τον λογαριασμό του.

11. Παραβίαση

Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της Σύμβασης, το Fitnesshood ενδέχεται να σας στερήσει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και να σας απαγορέψει να την χρησιμοποιήσετε μελλοντικά. Το Fitnesshood διατηρεί το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω δράση, όπως αυτή ορίζεται από την εφαρμόσιμη νομοθεσία.

12. Σύνδεσμοι προς Ιστοσελίδες Τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται επίσης να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες, εφαρμογές ή περιεχόμενα, τα οποία ενδέχεται να εμφανίζονται ως ενσωματωμένα στην Ιστοσελίδα, χωρίς όμως να αποτελούν μέρος της («σύνδεσμοι τρίτων μερών»). Η χρήση των συνδέσμων τρίτων μερών από την πλευρά σας υπόκειται στους όρους χρήσης, εάν υπάρχουν, που διέπουν τους εν λόγω συνδέσμους τρίτων μερών. Το Fitnesshood δεν είναι σε θέση να ελέγχει τους εν λόγω συνδέσμους τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη όσον αφορά το εν λόγω αντικείμενο, τους όρους, τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και των όρων ή των ανακοινώσεων σχετικά με οποιονδήποτε σύνδεσμο τρίτων μερών, ισχύουν οι όροι των συνδέσμων τρίτων μερών. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης κάθε τέτοιου είδους συνδέσμου τρίτων μερών ώστε να κατανοήσετε τους όρους που σας αφορούν. To Fitnesshood δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την ενημερότητα, ή την πληρότητα του περιεχομένου που εμπεριέχεται σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα (1) απαλλάσσετε ρητά το Fitnesshood από κάθε και οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από τη χρήση τέτοιου είδους συνδέσμων τρίτων μερών και (2) συμφωνείτε ότι όσον αφορά στους εν λόγω συνδέσμους τρίτων μερών, το Fitensshood δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.

13. Πολιτική Email

Οι χρήστες ενδέχεται να λαμβάνουν email από το Fitnesshood σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε email από το Fitnesshood, τότε παρακαλώ στείλτε μας ένα email στο [email protected] και θα φροντίσουμε να μην λαμβάνετε περαιτέρω αλληλογραφία. Ωστόσο αναγνωρίζετε και συμφωνείτε, ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε email που είναι σχετικά με την επιβεβαίωση ή ακύρωση μίας συνεδρίας και γενικά όλη την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις συνεδρίες που κλείνονται μέσα από την Ιστοσελίδα, ακόμα και αν έχετε ζητήσει να μην λαμβάνετε την περιοδική αλληλογραφία του Fitnesshood.

14. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Το Fitnesshood δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, απώλεια, απαίτηση, ή ζημίες (συμπεριλαμβανομένων έμμεσων, ειδικών, ποινικών, παραδειγματικών, παρεπόμενων ή επακόλουθων ζημιών) οποιουδήποτε είδους, βάσει συμβολαίου, ή αστικού αδικήματος, ή άλλων, που προκύπτουν ή συνδέονται με (α) οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας, ή του περιεχομένου της, (β) οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της χρήσης ή αδυναμίας χρήσης οποιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας για λόγους οργάνωσης), ή (γ) την απόδοση ή μη απόδοση ενός γυμναστή ή ασκούμενου σε σχέση με τις υπηρεσίες, ακόμα και αν το Fitnesshood έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

15. Αποποίηση Εγγυήσεων

Το Fitnesshood δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής, ή χωρίς λάθη. Το Fitnesshood δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς.

Εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά, το Fitnesshood παρέχει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας «ως έχει» και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή μη, στην πλήρη έκταση που επιτρέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων των άρρητων εγγυήσεων εμπορικότητας, μη παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας, και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

16. Αποζημίωση

Οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώσουν, να υπερασπιστούν, και να τηρήσουν αλώβητη την Επιχείρηση, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, του αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημιά και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη.

17. Δικαίωμα για τροποποίηση ή αλλαγή

Το Fitnesshood διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή, περιοδικά, προσωρινά ή μόνιμα, εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς: (α) να τροποποιήσει , να αναστείλει, να τερματίσει, να αποσύρει ή να διακόψει ολόκληρο ή μέρος της Ιστοσελίδας χωρίς αποζημίωση προς τους χρήστες συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων (i) τον περιορισμό της διάρκειας διαθεσιμότητας ολόκληρου ή μέρους της Ιστοσελίδας, (ii) τον περιορισμό του βαθμού επιτρεπόμενης χρήσης ολόκληρου ή μέρους της Ιστοσελίδας, και (iii) τον περιορισμό ή την κατάργηση οποιουδήποτε δικαιώματος χρήστη για τη χρήση ολόκληρου ή μέρους της Ιστοσελίδας με ή χωρίς ειδοποίηση, (β) να ορίσει χρεώσεις για τη χρήση ολόκληρης ή μέρους της Ιστοσελίδας, (γ) να ορίσει χρεώσεις για αναβαθμίσεις της Ιστοσελίδας, (δ) να τροποποιήσει ή να αποσύρει τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με ολόκληρο ή κάποιο μέρος της Ιστοσελίδας ή (ε) να προσφέρει ευκαιρίες σε ορισμένους ή όλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Αποδέχεστε ότι το Fitnesshood και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της δε φέρουν ουδεμία υποχρέωση απέναντι σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή που θα πραγματοποιηθεί σε ολόκληρο ή σε μέρος της Ιστοσελίδας, εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς, ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία, περιεχόμενο ή λειτουργία που προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας.

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Σύμβαση καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.

19. Ηλεκτρονική Υπογραφή

Οι όροι και προϋποθέσεις του Fitnesshood αποτελούν ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο που διέπει την χρήση και πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της. Όταν εγγράφεστε ως γυμναστής ή ασκούμενος στην Ιστοσελίδα, αυτόματα αποδέχεστε τους Όρους χρήσης και αναγνωρίζετε ότι έχετε πλήρη γνώση των επακόλουθων νομικών δεσμεύσεων. Όταν τσεκάρετε ένα κουτί στα πεδία συμπλήρωσης στοιχείων της Ιστοσελίδας, τότε δημιουργείται μία ηλεκτρονική υπογραφή που επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και το Fitnesshood. Υπερισχύει και αντικαθιστά οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες ή ισχύουσες συμβάσεις ανάμεσα σε εσάς και το Fitnesshood αναφορικά με την χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων εκδόσεων της Σύμβασης). Η αποτυχία της Fitnesshood να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Συμβασης δεν εκλαμβάνεται ως παραιτηση από τον εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Η παρούσα Σύμβαση έχει απόλυτη ισχύ, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την νομοθεσία. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί παράνομη, στερούμενη νομικής ισχύος ή εκτελεστή από δικαστήριο βάσει οποιασδήποτε γραπτής απόφασης, η εν λόγω διάταξη διαχωρίζεται από τη παρούσα Σύμβαση και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα από την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή και η επακόλουθη χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά σας θα δηλώνει την συγατάθεση σας με τις εν λόγω αλλαγές. Ενδέχεται αν ειδοποιηθείτε μέσω της προβολής ειδοποιήσεων ή συνδέσμων για ειδοποιήσεις προς εσάς στην εν λόγω Ιστοσελίδα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΚΟΠΟ.